Oude windmolens van stroomnet

31 januari zijn de oude windmolens van het stroomnet afgehaald. Het transformatorhuisje is losgekoppeld en de kabels opgegraven en even apart gelegd. Deze kabels zijn later dit jaar weer nodig om de nieuwe windmolens op het stroomnet te kunnen aansluiten. Enercon heeft in de windmolen de transformator losgekoppeld.