Funderingen windmolen 6 en 7

Overzicht van de start van de dunderingen van windmolen 6 en 7. Hieronder stand van zaken van fundering windmolen 6. De werkvloer is gestort. Start fundering windmolen 7. De werkvloer moet nog gestort worden.

Eerste mastdelen windmolen 1 gebracht

De eerste 2 mastdelen voor windmolen 1 zijn gebracht.

Opbouw kraan nieuwe windmolens

De grote Liebherr kraan van Schot die straks de nieuw te bouwen E82 Enercon windturbines moet plaatsen is donderdag 25 juli bij windmolenplek 1opgebouwd.

Ontgraven fundering windmolen 7

De fundering van de laatste windmolen, nr. 7, wordt ontgraven. De heipalen komen vrij te liggen.

Drie funderingen klaar

De eerste 3 funderingen zijn klaar. De funderingsringen zijn afgelopen week geplaatst. Bij windmolen plekken 4, 5 en 6 wordt nu hard gewerkt om de funderingen klaar te maken. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen 1. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen 2. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen […]

Eerste fundering beton gestort

Op de plek waar de eerste windturbine eind juli komt te staan is de fundering gestort met beton. 18 juni is het eerste deel volgestort een week later het tweede deel. Hieronder de vorderingen bij de tweede windmolenplek. Hier is het eerste deel al gestort met beton. Hieronder de vorderingen bij windmolenplek 3.