Fundering slopen gaat gestaag door

Met meerdere kranen worden de funderingen van de gedemonteerde windmolens gesloopt. Het beton wordt fijn gehakt en het staal apart gezet. Het beton wordt later hergebruikt voor het maken van grotere kraanopstelplaatsen ten behoeve van de nieuw te plaatsen windmolens later dit jaar.

Funderingsringen verwijderen

Nadat de windmolen afgebroken is, zit alleen de funderingsring nog in de grond. Deze zit vast met beton aan de fundering. Met een kraan met sloophamer moet het beton in en rondom de ring verwijdert worden. Dan pas kan de ring losgehaald worden. De ring gaat dan ook op transport naar Litouwen, waar deze samen […]

Laatste windmolen op transport

Vrijdag 29 maart is windmolen 6, de laatste gedemonteerde windmolen, op transport gegaan naar Litouwen.

Video ontmantelen windmolen 7

Hieronder een video van het demonteren van windmolen 7 bij Harrysfarm.

Laatste windmolen, nummer 6, gedemonteerd

Vrijdag 22 maart is de laatste windmolen gedemonteerd. De zesde windmolen in rij van de 7. Ook nu perfecte omstandigheden. De ochtend begon wel mistig. Deze windmolen heeft Inikti Wind, met de grote 750 tons Liebherr kraan van Sarens, in 1 dag kunnen demonteren.

Windmolen 7 gaat op transport

Donderdagavond 21 maart zijn de onderdelen van windmolen 7 (de zesde windmolen) op transport gegaan. Op de foto’s hieronder staan de vrachtwagens te wachten totdat ze rond 20.00 uur vertrekken naar Litouwen.

Opbouw kraan bij windmolen 6

Woensdagmiddag 20 maart is Sarens begonnen met gedeeltelijk afbreken van de 750 tons Liebherr kraan om hem daarna te verplaatsen naar windmolen 6. Daar wordt de kraan weer klaargemaakt om de volgende dag de laatste windmolen te demonteren.

Windmolen 7 gedemonteerd

Eindelijk kon Inikti Wind weer verder met het demonteren van de volgende windmolen, namelijk windmolen 7. Dit is de zesde windmolen die ontmanteld word. Door de vele wind van de week ervoor kon men niets doen.Dinsdagochtend 19 maart is men begonnen met het demonteren van de rotor en wieken, waarna de rest volgde. Woensdagochtend 20 […]

5e windmolen gaat op transport

Windmolen 5 gaat op transport. De molendelen worden met behulp van 2 kranen op de vrachtwagens geladen. Als alle molendelen opgeladen zijn, vertrekken de vrachtwagens in de avond in 1 colonne richting Litouwen.

Sloop funderingen windmolens 2 en 3

Op dit moment is Weever druk bezig met het kapot breken van de oude funderingen van windmolens 2 en 3. Men is met 2 kranen bezig om met een sloophamer de betonnen funderingen te slechten. Het vrijgekomen puin wordt later weer verwerk in de kraanopstelplaats die nodig is voor de opbouw van de nieuw te […]