30 maart 2019; sloop fundering

Fundering slopen gaat gestaag door

Met meerdere kranen worden de funderingen van de gedemonteerde windmolens gesloopt. Het beton wordt fijn gehakt en het staal apart gezet. Het beton wordt later hergebruikt voor het maken van grotere kraanopstelplaatsen ten behoeve van de nieuw te plaatsen windmolens later dit jaar.