4 juni 2019; opbouw fundaties

Opbouw Fundatie windmolen 1 begonnen

Bij windmolen 1 is men begonnen met de opbouw van de fundatie. Oehm uit Duitsland is de aannemer die fundatie gaat aanleggen.