Het verrichten van sondeermetingen

Het verrichten van sondeermetingen

Vlakbij de bestaande molens heeft ingenieursbedrijf Inpijn-Blokpoel sondeermetingen verricht. Op basis van geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen) wordt een advies gemaakt voor een optimale fundering voor de nieuwe nog te bouwen windmolens.