Laatste fundering windmolen 7 af

16 september 2019 is het laatste beton gestort voor de fundering van windmolen 7. Een aantal dagen erna is de fundering aangevuld met grond.

Funderingen windmolen 6 en 7

Overzicht van de start van de dunderingen van windmolen 6 en 7. Hieronder stand van zaken van fundering windmolen 6. De werkvloer is gestort. Start fundering windmolen 7. De werkvloer moet nog gestort worden.

Ontgraven fundering windmolen 7

De fundering van de laatste windmolen, nr. 7, wordt ontgraven. De heipalen komen vrij te liggen.

Drie funderingen klaar

De eerste 3 funderingen zijn klaar. De funderingsringen zijn afgelopen week geplaatst. Bij windmolen plekken 4, 5 en 6 wordt nu hard gewerkt om de funderingen klaar te maken. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen 1. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen 2. Hieronder een overzicht van de fundering van windmolen […]

Eerste fundering beton gestort

Op de plek waar de eerste windturbine eind juli komt te staan is de fundering gestort met beton. 18 juni is het eerste deel volgestort een week later het tweede deel. Hieronder de vorderingen bij de tweede windmolenplek. Hier is het eerste deel al gestort met beton. Hieronder de vorderingen bij windmolenplek 3.

Voortgang funderingen

Oehm uit Meppen is druk bezig bij drie windmolenplekken met het opbouwen van de nieuwe funderingen. Hieronder de voortgang bij windmolenplek 1. Binnenkort kan de beton gestort worden. Hieronder de voortgang bij windmolenplek 2. Hieronder de voortgang van windmolenplek 3. De heipalen worden vrijgegraven. De kraan wordt binnenkort opgebouwd.

Ontgraven fundatie windmolen 2

Bij windmolen worden de heipalen vrij gegraven. Met behulp van bronnering wordt het gat droog gehouden.

Opbouw Fundatie windmolen 1 begonnen

Bij windmolen 1 is men begonnen met de opbouw van de fundatie. Oehm uit Duitsland is de aannemer die fundatie gaat aanleggen.

Werkvloer fundatie windmolen 1 gestort

Bij windmolen 1 zijn de heipalen vrij gegraven en is de werkvloer voor de opbouw van de nieuwe fundering gestort.

Heien nieuwe windturbines klaar

17 mei zijn de laatste heipalen voor windmolen 7 geslagen. 29 april is Vroom begonnen met het heien van de heipalen voor windmolen 1. Op de foto’s hieronder het heien van de heipalen bij windmolen 6 en 7. Men gebruikt bij het heien zogenaamde vibropalen. Er wordt een lange stalen holle buis de grond ingeslagen. […]