Heimachine gearriveerd

De heimachine is op de site gearriveerd. Vroom gaat het heien verzorgen. Maandag 29 april start het heien van de heipalen van windmolen 1.

Afvullen bouwput met zand

Nadat sloopbedrijf Weever de oude fundering heeft weggehaald, worden de bouwputten volgestort met zand door Visscher. Zo kan de heimachine bij het heien schoon werken.