Oude windmolens van stroomnet

31 januari zijn de oude windmolens van het stroomnet afgehaald. Het transformatorhuisje is losgekoppeld en de kabels opgegraven en even apart gelegd. Deze kabels zijn later dit jaar weer nodig om de nieuwe windmolens op het stroomnet te kunnen aansluiten. Enercon heeft in de windmolen de transformator losgekoppeld.

Financial Close

De zes deelnemers van Windpark Samen voor de Wind hebben vrijdagmiddag 21 december bij Notaris Van Dijk en de Jong te Dronten de diverse aktes, benodigd voor de financiering, getekend. Windunie heeft de financial close afgerond voor Windpark Samen voor de Wind. De voorbereidingen hiervoor zijn in februari 2018 gestart. Windunie heeft de begeleiding en […]

Het verrichten van sondeermetingen

Vlakbij de bestaande molens heeft ingenieursbedrijf Inpijn-Blokpoel sondeermetingen verricht. Op basis van geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen) wordt een advies gemaakt voor een optimale fundering voor de nieuwe nog te bouwen windmolens.

Aankoop Enercon turbines

Windpark Samen voor de Wind heeft dinsdag 13 maart 2018 de aankoopovereenkomst getekend voor de aankoop van zeven E82-4 windmolens van de Duitse windmolenfabrikant Enercon. Alle zes deelnemers van Windpark Samen voor de Wind en Enercon waren aanwezig bij dit heugelijke feit.

Aanvraag nieuwe vergunning

Bij de Gemeente Dronten is een nieuwe vergunning aangevraagd voor de opschaling van 7 nieuwe windturbines langs de Overijsselse tocht.