Opbouw Fundatie windmolen 1 begonnen

Bij windmolen 1 is men begonnen met de opbouw van de fundatie. Oehm uit Duitsland is de aannemer die fundatie gaat aanleggen.

Werkvloer fundatie windmolen 1 gestort

Bij windmolen 1 zijn de heipalen vrij gegraven en is de werkvloer voor de opbouw van de nieuwe fundering gestort.

Heien nieuwe windturbines klaar

17 mei zijn de laatste heipalen voor windmolen 7 geslagen. 29 april is Vroom begonnen met het heien van de heipalen voor windmolen 1. Op de foto’s hieronder het heien van de heipalen bij windmolen 6 en 7. Men gebruikt bij het heien zogenaamde vibropalen. Er wordt een lange stalen holle buis de grond ingeslagen. […]

Heimachine gearriveerd

De heimachine is op de site gearriveerd. Vroom gaat het heien verzorgen. Maandag 29 april start het heien van de heipalen van windmolen 1.

Enercon op de site

Nu de sloop van de oude turbines en bijbehorende funderingen achter de rug is heeft windmolenfabrikant Enercon de site overgenomen. De start van de bouw van de nieuwe E82 windturbines gaat beginnen.

Afvullen bouwput met zand

Nadat sloopbedrijf Weever de oude fundering heeft weggehaald, worden de bouwputten volgestort met zand door Visscher. Zo kan de heimachine bij het heien schoon werken.

Puin breken

Het beton van de gesloopte oude funderingen is afgelopen week met behulp van een puinbreker verkleind tot puin. Het staal wat in de fundering zat wordt met een kraan zoveel gescheiden van het beton. De allerkleinste stukken staal haalt de puinbreker eruit.Het puin wordt hergebruikt voor de opbouw van nieuwe kraan opstelplaatsen. Bij de bouw […]

Fundering slopen gaat gestaag door

Met meerdere kranen worden de funderingen van de gedemonteerde windmolens gesloopt. Het beton wordt fijn gehakt en het staal apart gezet. Het beton wordt later hergebruikt voor het maken van grotere kraanopstelplaatsen ten behoeve van de nieuw te plaatsen windmolens later dit jaar.

Funderingsringen verwijderen

Nadat de windmolen afgebroken is, zit alleen de funderingsring nog in de grond. Deze zit vast met beton aan de fundering. Met een kraan met sloophamer moet het beton in en rondom de ring verwijdert worden. Dan pas kan de ring losgehaald worden. De ring gaat dan ook op transport naar Litouwen, waar deze samen […]

Laatste windmolen op transport

Vrijdag 29 maart is windmolen 6, de laatste gedemonteerde windmolen, op transport gegaan naar Litouwen.